bg
Hygia
Hygia
Kontakty

Podnikateľský subjekt pod obchodným názvom HYGIA bol založený v roku 1990 v Trenčíne pôvodne ako živnostnícke oprávnenie. V r. 2010 bol transformovaný na formu právnickej osoby HYGIA Slovakia s.r.o. Po celý čas svojej existencie sa výhradne sústreďuje na poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb na území celej Slovenskej republiky.

Cieľom našej spoločnosti je nielen poskytovanie vysoko kvalitných služieb, ale tiež poskytovanie komplexných upratovacích riešení k plnej spokojnosti našich zákazníkov.

corner
O Firme | Služby | Referencie | Politika | Kontakty
Copyright 2006 Hygia. All rights reserved.
bg